Günümüzde, kişisel verilerimizin korunması her zamankinden daha önemlidir. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internetin yaygın kullanımı, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu yasal düzenlemelerden biri de Kişisel Verileri Koruma Kanunu’dur. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesine ilişkin standartları belirleyen ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan bir kanundur. KVKK, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasında uyulması gereken kuralları belirlemektedir.

KVKK, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini, doğru ve güncel olmasını, amaçla sınırlı olmasını, açık rıza alınmasını, veri güvenliğinin sağlanmasını ve verilerin silinmesini içeren bazı temel ilkeleri belirlemektedir. Bu ilkeler, kişisel verilerin doğru ve güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaktadır.

KVKK, aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bazı hakları da tanımaktadır. Bu haklar arasında kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi, aktarılması, işlenmesine itiraz etme ve kişisel verilerin korunması için gerekli önlemlerin alınması yer almaktadır. Bu haklar, kişisel verilerin korunmasını sağlayarak kişisel veri sahiplerine güçlü bir koruma sağlamaktadır.

Sonuç olarak, KVKK kişisel verilerin korunması açısından son derece önemli bir yasal düzenlemedir. KVKK’nın amacı, kişisel verilerin hukuka uygun ve doğru bir şekilde işlenmesini, işlenmesine ilişkin hakların korunmasını ve kişisel veri sahiplerinin güvende hissetmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin korunması konusunda bilinçli hareket etmek toplumsal bir farkındalığımız olduğu gibi şirket kültürümüzün değerlerinden birini oluşturmaktadır.